Kalkınma Ajansları Siber Vatan Programı

Türkiye’de Kalkınma Ajansları kaynakların yerinde ve etkin kullanılması, bölge içi ve bölgeler arası gelişmişlik farklılıklarının azaltılması, kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirilmesi, yerel yönetimlerin güçlendirilmesi ve yereldeki potansiyellerin harekete geçirilmesi amacıyla kurulmuştur.

 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı çatısı altında 26 farklı bölgede faaliyet gösteren Kalkınma Ajansları olarak insan kaynağının kapasitenin geliştirilmesi ve girişimciliğin geliştirilmesi amacıyla çalışmalar yapmakta, programlar oluşturmakta, işbirlikleri geliştirmekte ve mali ve teknik destekler sağlanmaktadır.

 

Gençlerimizin dijital teknolojiler konusunda farkındalığının artırılması amacıyla kalkınma ajansları tarafından siber güvenlik, yazılım ve yapay zekâ gibi alanlarda teknoloji odaklı girişimciliğin geliştirilmesi amacıyla çeşitli modüllerden oluşan program ve projeler kurgulanmaktadır. Bu program ve projelerden bir tanesi siber güvenlik konusunda nitelikli siber güvenlik uzmanı yetiştirilmesi amacıyla Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından geliştirilen eğitim müfredatı ve programı oluşturma, kapasite geliştirme, farkındalık ve motivasyon oluşturma faaliyetlerinin marka adı olan “Siber Vatan Programı”dır.

 

Siber Vatan Programının ülke geneline Kalkınma Ajansları vasıtasıyla yaygınlaştırılması ve siber güvenlik alanında nitelikli insan kaynağının yetiştirilerek genç istihdamının artırılması amacıyla Kalkınma Ajansları Siber Vatan Programı geliştirilmiştir. Kalkınma Ajansları Siber Vatan Programı sadece eğitim programı olmayıp eğitimlerin yanında teknik geziler, usta çırak buluşmaları, konferanslar ve seminerler, mentör firmalar ile birebir çalışmalar, Capture th Flag (CTF) yarışmaları ile motivasyon oluşturulmakta ve inovatif fikirleri tetikleyen düşünme yapısının oluşmasına ve girişimcilik ruhunun gelişimine destek sağlanmaktadır. Kalkınma Ajansları Siber Vatan Programı, ülkemizde dijital sektörlerin gelişimini hızlandıracak bir birlikteliğe açık bir çağrıdır.

 

Birlikte daha güçlüyüz, siz de bize katılın.