Hakkımızda

Türkiye’de Kalkınma Ajansları kaynakların yerinde ve etkin kullanılması, bölge içi ve bölgeler arası gelişmişlik farklılıklarının azaltılması, kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirilmesi, yerel yönetimlerin güçlendirilmesi ve yereldeki potansiyellerin harekete geçirilmesi amacıyla kurulmuştur.

 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı çatısı altında 26 farklı bölgede faaliyet gösteren Kalkınma Ajansları olarak insan kaynağının kapasitenin geliştirilmesi ve girişimciliğin geliştirilmesi amacıyla çalışmalar yapmakta, programlar oluşturmakta, işbirlikleri geliştirmekte ve mali ve teknik destekler sağlanmaktadır.

 

Kalkınma Ajansları kendi bölgelerinde bölgesel kalkınma odağında sektörel ve sonuç odaklı programlar yürütebildikleri gibi bazı alanlarda birlikte uygulama gerçekleştirbilme yetenek ve esnekliğine sahiptir.  

 

Kalkınma Ajansları tarafından gençlerimizin dijital teknolojiler konusunda farkındalığının artırılması amacıyla kalkınma ajansları tarafından siber güvenlik, yazılım ve yapay zekâ gibi alanlarda teknoloji odaklı girişimciliğin geliştirilmesi amacıyla çeşitli modüllerden oluşan program ve projeler kurgulanmaktadır. 

 

Bu program ve projelerden bir tanesi siber güvenlik konusunda nitelikli siber güvenlik uzmanı yetiştirilmesi amacıyla Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından geliştirilen eğitim müfredatı ve programı oluşturma, kapasite geliştirme, farkındalık ve motivasyon oluşturma faaliyetlerinin marka adı olan “Siber Vatan Programı”dır.

 

Kalkınma Ajanslarının birlikte uygulamış oldukları programlardan bir tanesi de Kalkınma Ajansları Siber Vatan Programıdır. Siber Vatan Programının ülke geneline Kalkınma Ajansları vasıtasıyla yaygınlaştırılması ve siber güvenlik alanında nitelikli insan kaynağının yetiştirilerek genç istihdamının artırılması amacıyla Kalkınma Ajansları Siber Vatan Programı geliştirilmiştir. 

 

Kalkınma Ajansları Siber Vatan Programı sadece eğitim programı olmayıp eğitimlerin yanında teknik geziler, usta çırak buluşmaları, konferanslar ve seminerler, mentör firmalar ile birebir çalışmalar, Capture th Flag (CTF) yarışmaları ile motivasyon oluşturulmakta ve inovatif fikirleri tetikleyen düşünme yapısının oluşmasına ve girişimcilik ruhunun gelişimine destek sağlanırken bir ürün ve/veya hizmete dönüşebilir fikirler için girişim geliştirme programı uygulanmaktadır.

 

Siber Güvenlik, Yazılım, Yapay Zekâ, Blok Zincir ve Mobil Uygulama ve Oyun Geliştirme gibi alanlarda tekno girişimciliğin geliştirilmesi amacıyla çeşitli modüllerden oluşan program ve projeler kurgulanmaktadır. 

 

Kurgulanan programlarda eğitimlerin yanında teknik geziler, usta çırak buluşmaları, konferanslar ve seminerler, mentör firmalar ile birebir çalışmalar, CTF yarışmaları ile girişimcilik ekosistemi oluşturulmakta ve geliştirilmektedir.

 

Bilginin kullanıldığı zaman değer kazandığına ve ülkemizin gelişimine katkı sağladığına inanıyoruz ve gençlerimizi siber vatanımızda dijital sektörlerin gelişimin hız ve güç verecek yeni ürün/hizmet geliştirmenin vermiş olduğu eşsiz mutluluğu ve gururu birlikte yaşamaya davet ediyoruz. 

 

Siber Vatan sizleri bekliyor.