Dijital Teknolojiler Beceri Geliştirme Programı

Yakın zamana kadar dijitalleşme politikaları daha çok teknolojik alt yapı odaklı ele alınırken, günümüzde geliştirilen ve yaygın olarak kullanılan yeni teknolojiler, alt yapının yanı sıra verinin, bir değer olarak dijital ekonominin merkezinde yer almasına neden olmuştur. Bu itibarla, 21. yüzyılın dünyasında bir güç olarak var olabilmenin temelinde, veriye dayalı bir ekonomik model yer almaktadır. Bu yeni ekonomik modeli oluşturan değer zincirinin en önemli halkalarını nesnelerin interneti, büyük veri, bulut mimari, yapay zeka, blok zinciri, kripto varlıklar, dijital para, siber güvenlik vb. teknolojiler oluşturmakta olup bu teknolojiler ile veriye dayalı olarak kurulan yeni ekonomik modele, dijital ekonomi adı verilmektedir.

Son yıllarda yapılan araştırmalara göre hızlı büyüyen meslekler arasında dijital teknolojiler altında tanımlanan yapay zekâ ve makine öğrenimi uzmanlığı, siber güvenlik uzmanlığı, veri uzmanlığı, robotik mühendisliği, dijital dönüşüm uzmanlığı, blok zincir geliştiriciliği ve e-ticaret uzmanlığı yer almaktadır.

Dijital dönüşüm bazı meslekleri ortadan kaldıracak olsa da sunacağı yeni iş fırsatları ve faaliyet alanları ile insanların daha stratejik ve katma değer sağlayan görevlere odaklanmalarını sağlayacağı ve iş yaşamı kalitesini artıracağı öngörülmektedir. Bu doğrultuda gençlerin yeni talep edilecek yetkinliklerle donatılması ve geleceğe hazırlanması amacıyla beceri ve yetkinlik temelli dijital teknolojileri beceri geliştirme programı tasarlanmıştır.

Dijital teknolojiler beceri geliştirme programı kapsamında üniversite öğrencilerine yönelik yapay zekâ, blok zincir, grafik tasarım, nesnelerin interneti, robotik sistemler ve yazılım alanlarında kapasite geliştirme eğitimlerinin verilmesi ve çeşitli yarışmalara katılım sağlanması hedeflenmektedir. Program ile öğrencilerin mevcut ve geleceğin becerilerini sentezleyerek deneyim temelli gelişim sağlamaları öngörülmektedir.

 

Program kapsamında gerçekleştirilen eğitimler;

§  Robotik Sistemler Pilot Eğitimleri

§  Nesnelerin İnterneti Pilot Eğitimleri

§  Yapay Zekâ Pilot Eğitimleri

§  Mobil Uygulama Geliştirme Pilot Eğitimleri

§  Oyun Geliştirme Pilot Eğitimleri

§  Grafik Tasarım ve Dijital Pazarlama Pilot Eğitimleri