• Farklı alt dallarda yılda en az 60 siber güvenlik uzmanı yetiştirmek,
  • Siber güvenlik alanında en fazla istihdam sağlayan bölge olmak,
  • Dijital teknolojiler, Siber Güvenlik ve Yazılım alanındaki inovatif fikirlerin ürün veya hizmete dönüşmesini sağlamak,
  • Teknogirişimcilik konusunda farkındalık sağlamak,