• 21 HAZİRAN 2020
  • Okunma Sayısı: 767

Ramazan Ömer ÇORAPÇI - Karaelmas Kriptoloji Takımı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi - 217omer28@gmail.com

 

 POLYBİUS

         Polybius ,(MÖ 203-120) Yunanistan’da duğmuştur ve iyi bir tarihçidir .Helenistik dönemini, “The Histories” adlı kitabında detaylı bir şekilde anlatmıştır .Yönetimler döngüsü üzerinde çalışmalar yapmıştır. Fikirleri daha sonra Montesquieu'nun “The Spirit of the Lawsda” ve ABD Anayasası'nın hazırlanmasında kullanıldı. Siyasi anlayışı, bugün Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler gibi çeşitli disiplinlerde çalışma malzemesi olarak kabul edilmektedirler.

ADFGVX

        Teğmen Fritz Nebel (1891-1977) tarafından icat edildi . 1. Dünya Savaş’ında Alman ordusu tarafından kullanılan bir şifresiydi . Mart 1918'de tanıtılan şifre, değiştirilmiş bir Polybius karesini tek bir sütunlu transpozisyon ile birleştiren fraksiyonel bir transpozisyon şifresiydi . Şifre, şifre metninde kullanılan altı olası harften sonra adlandırılır: A, D, F, G, V ve X. Harfler, Mors kodunda birbirinden çok farklı oldukları için kasten seçilmiştir. Bu, operatör hatası olasılığını azalttı . Almanlar ADFGVX şifresinin kırılmaz olduğuna inanıyordu . Almanların Fransa saldırısı sırasında Fransız Geoges Painvin tarafından kırılarak alman birliğinin konumunun bulunması ve bu yüzden alman saldırısının başarısızlığı 1918 yılında yaşanan tarihi olaylardır

POLYBİUS ŞİFRELEME

         Bu sistemin özelliği , alfabedeki harflerin , iki boyutlu bir tabloya yerleştirilmesi ve ardından bu tablodaki satır be sütun numaralarına göre okunmasıdır.

         Aşağıda ingiliz alfabesindeki harfler için böyle bir tablo gösterilmiştir.

         NOT : Şifrelerken veya şifreyi çözerken ilk sayı satırı ve 2.yi sayı sütunu temsil ettiğini bilmeliyiz.

         1       2       3       4       5

1       A      B       C       D      E

2       F       G      H      I/J     K

3       L       M      N      O      P

4       Q      R       S      T      U

5        V      W     X       Y      Z

 

         İngilizcede 26 harf olduğu için I ve J beraber kullanılmıştır bunun sebebi tablonun 5x5 = 25 yeri olduğu içindir.

 ÖRNEK

         Şifrelenecek metin = siber vatan

Her harfe denk gelecek olan sayıyı hesaplayalım.

s = 43 , i = 24  , b = 12 ,  e = 15 ,  r  = 42 , v = 51 , a = 11 , t = 44 ,

a = 11 , n = 33

         şifreli metin = 43241215425111441133

 

ADFGVX ŞİFRELEME

         Polybius şifrelemenin farklı bir türüdür . Sadece 1,2,3,4,5 yerine A,D,F,G,V,X harfleri kullanılır.

2.1 ÖRNEK

         Şifrelenecek olan metin = karaelmas

k = XV , a = DF , r = VG , e = AG , l = FX , m = XG , s = GF

         Şifreli metin = XVDFVGDFAGFXXGDFGF

 

Kaynakça

  1. https://www.turkcebilgi.com/helenistik
  2. https://en.wikipedia.org/wiki/ADFGVX_cipher
  3. http://bilgisayarkavramlari.sadievrenseker.com/2010/07/07/polybius-sifrelemesi/
  4. http://bilgisayarkavramlari.sadievrenseker.com/2010/06/07/adfgvx-sifrelemesi/
TÜM MAKALELER