• 29 HAZİRAN 2020
  • Okunma Sayısı: 12268

Nidanur GENÇ - Karaelmas Kriptoloji Takımı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi - nidagenc6@gmail.com

 

CAESAR CİPHER
Sezar şifrelemesi, ilk kez Romalı lider Jül Sezar tarafından kullanılmış olan şifreleme tekniğidir. Bu şifreleme en basit ve en bilinen şifreleme tekniklerinden biridir. Düz metindeki her harfin, alfabeden belirli bir sayı ileride konumlu olan bir harfle değiştirildiği bir şifreleme türüdür. Sezar şifresi kolayca kırılabilir ve modern uygulamada hiçbir iletişim güvenliği sağlamaz.


TARİHÇE VE KULLANIM

Bu şifreleme, Suetonius’a (Roma’nın en dikkat çeken tarihçisi ve biyografi yazarı) göre, askeri öneme sahip mesajları korumak için üç kayma ile kullanan Julius Ceasar’ın adını almıştır. Ceasar, bu şemanın ilk kaydedilen kullanımı olsa bile benzer tipte şifrelerin daha önce kullanıldığı bilinmektedir.
Ceasar’ın yeğeni Augustus da bu şifreyi kullandı fakat Ceasar’dan farklı olarak üç kayma yerine bir kayma kullandı.
Sezar şifresinin o zamanlarda ne kadar etkili olduğu bilinmemekle birlikte, Ceasar’ın düşmanlarının çoğunun okuma yazma bilmemesi ve diğerlerinin mesajların bilinmeyen bir yabancı dilde yazıldığını varsayması nedeniyle makul derece güvenli olması muhtemeldir.

19. yüzyılda, gazetelerdeki kişisel reklamlar bölümü bazen basit şifre şemaları kullanılarak şifrelenmiş mesaj alışverişinde kullanılırdı. Sezar şifreleme 1915’e kadar kullanımda olan bir şifrelemeydi.

Günümüzde ise secret decoder ring olarak bilinen yüzüklerde, çocuk oyuncaklarında kullanılır. Rot13 algoritması ilede Usenet’te yaygın olarak kullanılır. Ancak ciddi bir şifreleme yöntemi olarak kullanılmaz.

ŞİFREYİ KIRMAK

Şifre brute-force saldırısıyla çok kolay çözülebilir. Çünkü şifreleme ve şifre çözme yöntemi gizli değildir. Sadece 25 farklı deneme yeterlidir çünkü anahtar uzayı sadece 25 elemanlıdır. Eğer bu mümkün değilse, şifreli metindeki harflerin frekans dağılımını hesaplamak daha sistematik bir yaklaşımdır. Bu, her harfin kaç kez göründüğünü saymayı içerir. Doğal İngilizce metin, kodları kırmaya yardımcı olabilecek çok farklı bir dağılıma sahiptir. Bu dağıtım aşağıdaki gibidir:

Yukarıda görüldüğü gibi en yaygın e harfi kullanılırken z harfinde yüzde 1’ den daha az. Sezar şifrelemesi uygulaması bu harf frekanslarını değiştirmez, sadece bir miktar kaydırır. Örneğin en sık kullanılan harf f ise bu bize bir kaydırıldığını gösterir. Bu frekanslardan kayma değeri bulunup metinin şifresi çözülür.

Frekans Analizi Örnek:
Örneğin Alice aşağıda bulunan şifreli metni göndermiş olsun.

Şifreli metini ifade eden yerleri büyük harfle, açık metini ifade eden yerleri küçük harfle gösterelim. Yukarda bulunan metinde frekansı en yüksek olan harf ‘I’ harfidir. En yaygın biyagram yani ikili ‘XL’ ikilisi, en yaygın trigramda ‘XLI’ üçlüsüdür. Aslında burada kaydırma değerinin 4 olduğunu görebiliriz çünkü I harfinden E harfini elde etmek için 4 harf geri gitmemiz gerekir, yani mesaj şifrelenirken 4 harf ileri kaydırılmış olur. Buradan çıkardığımız sonuç doğrultusunda açık metin aşağıdaki gibi olur;


 

ŞİFRELEME ÖRNEK:

‘KRIPTOLOJI TAKIMI’ metnini

KAYNAKÇA
1.https://en.wikipedia.org/wiki/Frequency_analysis
2. https://en.wikipedia.org/wiki/Caesar_cipher#History_and_usage
3. https://tr.wikipedia.org/wiki/Sezar_%C5%9Fifrelemesi
4. https://ciphertools.co.uk/InfoCaesar.php

TÜM MAKALELER