Siber Vatan 2022 Programı Başladı

  • 24 OCAK 2022
  • Okunma Sayısı: 445

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) tarafından ulusal stratejiler çerçevesinde üst ölçekli plan ve programlar ile Batı Karadeniz Bölge Planına uyumlu şekilde ülkemizin siber güvenlik uzmanı ihtiyacının karşılanması, teknoloji odaklı girişimciliğin geliştirilmesi ve genç istihdamının arttırılması amacıyla Siber Vatan çalışmasının 2022 yılı programı başlamış ve programa Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Karabük Üniversitesi ve Bartın Üniversitesinden toplam 117 öğrenci dâhil edilerek toplam 21 gün süren siber güvenlik başlangıç seviyesi eğitimleri verilmiştir.

Siber Vatan öğrencilerine ilk eğitim olarak Linux ve Beyaz Şapkalı Hacker eğitimleri tamamlanmıştır. Eğitimler daha önce Siber Vatan Çalışmaları kapsamında eğitim alarak alanında yetkin konuma gelen ve kendi firmasını kuran Cyrops firması kurucu ortakları tarafından verilmiştir.

Beyaz Şapkalı Hacker (CEH) eğitimi, bilişim suçları işleyen korsanların kullandıkları teknik ve yöntemleri bilen, korsanların eylemleri sırasında kullandıkları araçları ve yazılımları tanıyan, kısacası bilgisayar dünyasının kötü adamları ile aynı bilgi ve beceriye sahip ve bu bilgi ve beceriyi güvenlik amacıyla kullanan siber güvenlik uzmanlığını ifade etmektedir.

Eğitimlerimizin Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesindeki koordinasyonu Öğr. Gör. İrfan DUMAN, Karabük Üniversitesindeki koordinasyonu Dr. Öğr. Üyesi Yüksel ÇELİK ve Bartın Üniversitesindeki koordinasyonunu ise Dr. Öğr. Üyesi Eyüp Burak CEYHAN tarafından gerçekleştirilmiştir.

Siber Vatan 2022 Programının diğer eğitimleri ve modülleri ilerleyen haftalarda gerçekleştirilecektir.

TÜM HABERLER